126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 - ext: 197 iest@tvu.edu.vn

Biểu mẫu

*Biểu mẫu: Download tại đây.

STT TÊN BIỂU MẪU
1

Phiếu đăng ký sử dụng Internet và Email (Mẫu PCNTT-BM01)

document
2  Phiếu đề nghị phục hồi mật khẩu Email (Mẫu PCNTT-BM03) document
3 Phiếu đề nghị cấp quyền truy cập EduSoft.net (Mẫu PCNTT-BM04) document
4 Phiếu đề nghị tạo tài khoản Turnitin (Mẫu PCNTT-BM05) document
5 Phiếu đăng ký/ liên kết tên miền và tạo hosting (Mẫu PCNTT-BM06) document
6 Phiếu đề nghị đăng ký tài khoản Zalo Official (Mẫu PCNTT-BM07) document
7 Văn bản liên quan miễn giảm học phí 

https://ctsv.tvu.edu.vn/index.php/mien-giam-hp/van-ban-ap-dung-vmien-giam-hoc-phi

Văn bản liên quan miễn giảm học phí 
8 Đơn đề nghị miễn giảm học phí Đơn đề nghị miễn giảm học phí
9 Các văn bản liên quan đến chế độ vay vốn, tín dụng của sinh viên Quyết định số  157/2007/QĐ-TTg 
10 Các văn bản liên quan đến chế độ vay vốn, tín dụng của sinh viên Quyết định số  Số: 751/QĐ-TTg 
11 Các văn bản liên quan đến chế độ vay vốn, tín dụng của sinh viên Quyết định số  Số: 1656/QĐ-TTg 
 
 
(0 Votes)
Tháng 12 2023
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 thứ 7 Chủ nhật
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lượt truy cập

Today 3

Yesterday 9

Week 45

Month 3

All 498