126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 - ext: 197 iest@tvu.edu.vn

Đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường là một ngành chuyên tổ chức quản lý và vận hành các loại tài nguyên như: đất đai, nước, khoáng sản, rừng và các loại tài nguyên thiên nhiên khác. Môi trường và tài nguyên luôn luôn đi đôi với nhau. Sự thay đổi của môi trường tác động rất lớn đến nguồn tài nguyên thiên nhiên, do đó, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tồn tại là công cụ hữu ích giúp điều chỉnh việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý nhằm đảm bảo phát triển bền vững (có nghĩa là khai thác tài nguyên không gây tổn hại đến môi trường). Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực thực hiện sứ mạng trên.

Nhà nước luôn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý về tài nguyên và môi trường hằng năm trong nước và nước ngoài. Tại các Sở Tài nguyên và Môi trường đều có các phòng ban quản lý về tài nguyên khoáng sản và Chi cục bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường tại các địa phương cũng có nhu cầu về nhân lực quản lý tài nguyên và môi trường. Đối với cấp xã, phường, cũng cần có nhân lực về địa chính-xây dựng-môi trường.

Các công ty, nhà máy, hộ sản xuất nông nghiệp đều phải có biện pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả đi đôi với bảo vệ môi trường. Việc sử dụng hợp nguồn tài nguyên đất, nước sẽ có thể vừa mang lại năng suất cao vừa bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, nguồn tài nguyên đang ngày càng bị đe dọa. Chính vì vậy, nhu cầu về nhân lực quản lý tài nguyên và môi trường là thật sự cần thiết.

Bên cạnh đội ngũ có kỹ năng xử lý môi trường thì cũng cần phải có đội ngũ quản lý. Đội ngũ quản lý này có thể tính toán, dự báo, lập kế hoạch ngăn chặn các tác động xấu đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đội ngũ quản lý có kỹ năng và tầm nhìn để có thể giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

 Ngành_Quản_lý_Tài_nguyên_và_Môi_trường.png

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B02 (Toán, Sinh học, Địa lý), B08 (Toán, Sinh học, tiếng Anh).

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường: 4 năm (8 học kỳ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

5. Cơ hội học bổng:

–  Theo chính sách học bổng chung của trường.

–  Học bổng thủ khoa, á khoa.

–  Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

6. Trải nghiệm môi trường học tập ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại TVU:

–  Quản lý tài nguyên đất, nước, không khí, rừng và biển

–  Ứng dụng mô hình hóa trong quản lý rủi ro thiên tai

–  Xây dựng bản đồ quy hoạch môi trường

–  Đánh giá các tác động môi trường

–  Luật và Chính sách môi trường

–  Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý môi trường, rủi ro thiên tai

7. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

–  Nhân viên Môi trường – sức khỏe – an toàn lao động các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

–  Nhân viên các công ty tư vấn, dịch vụ về xây dựng và lập báo cáo môi trường.

–  Nghiên cứu viên các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học.

–  Nhân viên các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ của các Tỉnh, Thành phố, các Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các Huyện.

–  Mức lương thời điểm hiện tại: 7.000.000đ đến 20.000.000đ/tháng

8. Cơ hội sau đại học:

Nhiều suất học bổng sau đại học trong nước và nước ngoài đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường mở ra con đường học tập và nghiên cứu chuyên sâu cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa học.

(0 Votes)

Le Chi Cuong