126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 - ext: 197 iest@tvu.edu.vn

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên Viện Khoa học Công nghệ Môi trường - Trường Đại học Trà Vinh đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước:

Xem tại đây

(0 Votes)

Le Chi Cuong