126 Nguyễn Thiện Thành-K4-P5-Tp.Trà Vinh (+84).2943.855.246 - ext: 197 iest@tvu.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "Leveraging carbon credits for climate change commitments and sustainable development in Vietnam"

Lần đầu tiên được đưa ra tại Nghị định thư Kyoto vào năm 1997 và có hiệu lực vào năm 2005, tín chỉ carbon (carbon credits) với ý tưởng tạo động lực tài chính nhằm giảm phát thải khí nhà kính và góp phần vào thúc đẩy phát triển bền vững. Đến nay, thị trường tín chỉ carbon toàn cầu đã phát triển nhanh chóng và đạt 3 tỷ USD vào năm 2020.
 
Với mục tiêu đạt được Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 và tận dụng lợi thế tài chính từ thị trường tín chỉ carbon toàn cầu để góp phần vào phát triển bền vững đất nước, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số nghị quyết nhằm xây dựng thị trường tín chỉ carbon quốc gia tại Việt Nam đến năm 2025, nhằm đạt được mục tiêu xuất khẩu tín chỉ carbon vào năm 2027. Thị trường này tập trung vào nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp,... Tuy nhiên, thị trường tín chỉ carbon ở Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và ít được xã hội biết đến.
 
Với chủ đề này, Trường Đại học Trà Vinh (Việt Nam), Trường Đại học Ngoại thương (Việt Nam) và Diễn đàn Khoa học Việt Nam về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững (VSF-CCSD) xin trân trọng thông báo hội thảo khoa học quốc tế “Leveraging carbon credits for climate change commitments and sustainable development in Vietnam” (Tạm dịch: Tận dụng tín chỉ carbon cho cam kết về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại Việt Nam”) được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Trường Đại học Trà Vinh.
cc4.png
 
cc2.png
 cc3.png
 
(0 Votes)

Le Chi Cuong